Zespół Kadr Szkolenia i OIN - Zespół Kadr, Szkolenia i OIN - KPP Pińczów

Zespół Kadr, Szkolenia i OIN

Zespół Kadr Szkolenia i OIN

Specjalista ds. OIN mł. asp. Tomasz Swat tel. 47 80 53 249
Inspektor KSC Mirosław Myca tel. 47 80 53 214
Kierownik Kancelarii Tajnej mgr Izabela Łabuda tel. 47 80 53 220
Sekretarka K-nta mgr Jolanta Sarna-Próchniewska tel. 47 80 53 206
faks 47 80 53 303
e-mail kadry.pinczow@ki.policja.gov.pl