Zespół Kadr Szkolenia i OIN - Zespół Kadr, Szkolenia i OIN - KPP Pińczów

Zespół Kadr, Szkolenia i OIN

Zespół Kadr Szkolenia i OIN

Ekspert ds. OIN nadkom. Barbara Wagner tel. 041 538 12 49
Inspektor KSC mgr inż. Michał Ryk tel. 041 358 12 14
Kierownik Kancelarii Tajnej mgr Izabela Łabuda tel. 041 358 12 20
Sekretarka K-nta mgr Jolanta Sarna-Próchniewska tel. 041 358 12 06
faks 041 358 13 03
e-mail kadry.pinczow@ki.policja.gov.pl