Zespół ds. Łączności i Informatyki - KPP Pińczów

Zespół ds. Łączności i Informatyki

Zespół ds. Łączności i Informatyki

Inspektor KSC ds. łączności i informatyki mgr inż. Marcin Sobczyk tel. 041 358 12 04
Technik ds. łączności i Informatyki inż. Michał Zasada tel. 041 358 12 22
faks 041 358 12 50
e-mail lii.pinczow@ki.policja.gov.pl