Zespół ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia - KPP Pińczów

Zespół ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Zespół ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

St. inspektor KSC mgr Seweryn Pietrawski tel. 041 358 12 30
Inspektor KSC mgr Anna Fiksiak tel. 041 358 12 51
Technik Beata Smogór tel. 041 358 12 51
faks 041 358 13 03
e-mail zaopatrzenie.pinczow@ki.policja.gov.pl