Zespół ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia - KPP Pińczów

Zespół ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Zespół ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

St. inspektor KSC mgr Seweryn Pietrawski tel. 47 80 53 230
Inspektor KSC mgr Anna Fiksiak tel. 47 80 53 251
Technik Beata Smogór tel. 47 80 53 251
faks 47 80 53 303
e-mail zaopatrzenie.pinczow@ki.policja.gov.pl