Nowy radiowóz dla pińczowskich policjantów - O Policji - KPP Pińczów

Nowy radiowóz dla pińczowskich policjantów

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Pińczowie odbyło się przekazanie nowego radiowozu. Samochód został zakupiony dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego oraz Gmin z powiatu pińczowskiego.

W czwartek pińczowscy mundurowi oficjalnie przejęli nowy radiowóz. W spotkaniu udział wzięli między innymi Komendant Powiatowy Policji w Pińczowie  nadkom. Piotr Węgliński, jego Zastępca mł. insp. Grzegorz Makuch, Kapelan pińczowskiej policji ks. Dziekan Jan Staworzyński, oraz Zastępca Burmistrza Miasta Pińczowa Marek Zatorski. Nowy radiowóz został zakupiony dzięki dofinansowaniu przez starostwo pińczowskie oraz Gminy powiatu pińczowskiego.

W czasie spotkania Komendant Powiatowy Policji w Pińczowie nadkom. Piotr Węgliński złożył na ręce przedstawicieli władz powiatowych i gminnych podziękowania za wsparcie i dobrą współpracę.