Dane teleadresowe - Komisariat Policji w Działoszycach - KPP Pińczów

Komisariat Policji w Działoszycach

Dane teleadresowe

Komisariat Policji w Działoszycach
ul. Kościuszki 42, 20-440 Działoszyce
Tel. 47 80 53 243
Fax 47 80 53 363
e-mail: dzialoszyce@ki.policja.gov.pl

nadkom. Mirosław Prusicki
Komendant Komisariatu Policji w Działoszycach
tel: 47 80 53 243
Informacje na temat pełnionych dyżurów w KP Działoszyce można uzyskać
w Komendzie Powiatowej Policji w Pińczowie
pod nr tel. 47 80 53 205