Turniej Piłki Nożnej z okazji 100-lecia powstania Policji Państwowej - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej Piłki Nożnej z okazji 100-lecia powstania Policji Państwowej

Chcąc uczcić setną rocznicę powstania Policji Państwowej Komendant Powiatowy Policji w Pińczowie zorganizował w miniony piątek turniej halowej piłki nożnej dla drużyn reprezentujących współpracujące i zaprzyjaźnione formacje i instytucje. Po puchar zwycięzców sięgnęli piłkarze Państwowej Straży Pożarnej.

Rok 2019 dla polskiej Policji jest rokiem szczególnym. Dokładnie 24 lipca obchodziliśmy bowiem 100-lecie powstania naszej formacji powołanej ustawą z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej. Od tego czasu dokonywało się kształtowanie zwartej, umundurowanej i zhierarchizowanej formacji, która przechodząc przez burzliwe karty historii XX wieku trwa po dziś dzień. Podobnie jak wówczas jej nadrzędnym celem jest służba społeczeństwu i ochrona bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego.

Chcąc uczcić tę ważną rocznicę Komendant Powiatowy Policji w Pińczowie insp. Jarosław Kosik zorganizował turniej halowej piłki nożnej. Wzięły w niej udział drużyny Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, Zakładu Karnego w Pińczowie, Urzędu Miasta i Gminy w Pińczowie, starostwa pińczowskiego, Nadleśnictwa Pińczów i Policji. Nad przebiegiem zawodów czuwał zespół profesjonalnych sędziów.

Po przeprowadzeniu rozgrywek w fazie grupowej, a następnie pucharowej, w meczu finałowym spotkały się drużyny Zakładu Karnego i Państwowej Straży Pożarnej. Po emocjonującym i bardzo wyrównanym meczu (1:1), o wygranej musiały zdecydować rzuty karne, w których lepiej wypadli strażacy (3:2) i to oni odnieśli ostateczny sukces. W boju o trzecie miejsce Urząd Miasta w Pińczowie uległ policjantom 1:2.

Zawody, których współorganizatorem był Burmistrz Miasta i Gminy w Pińczowie oraz Starosta Pińczowski, były okazją nie tylko do kształtowania sprawności fizycznej poprzez rywalizację sportową w duchu fair play, ale przede wszystkim okazją do wzajemnego spotkania i lepszego poznania pracowników różnych pińczowskich urzędów i instytucji, a przez to integracji i wymiany doświadczeń. Po zakończeniu zmagań wszyscy spotkali się na ciepłym poczęstunku.

 

 

 

Opr. D.S.

Źródło: KPP Pińczów